Zinātniskajiem lasījumiem aicinām pieteikt Kurzemes vēsturei, literatūrai, valodai, folklorai, etnogrāfijai, mākslai un izglītībai veltītus ziņojumus. Aicinām pētniekus, doktorantus, kā arī reģionālistikas pētījumu entuziastus (skolotājus, bibliotēku, muzeju un arhīvu darbiniekus, novadpētniekus).
Konference notiks Liepājā 2019. gada 24.–25. oktobrī. Konferences darba valoda: latviešu.
Ziņojuma ilgums – līdz 20 minūtēm.
Pēc konferences tiks izdots zinātnisko rakstu krājums.
Lūdzam pieteikties līdz 2019. gada 17. septembrim, dalībnieka anketu sūtot uz Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta e-pastu: khi@liepu.lv.
Par referāta iekļaušanu konferences programmā informēsim līdz 30. septembrim.
Konferences dalības maksa: 10 euro. Tā jāsamaksā pēc tam, kad referāts tiks iekļauts konferences programmā.
Rīkotāju vārdā
Dr. philol. Anita Helviga, Kurzemes Humanitārā institūta direktore
Dr. philol. Edgars Lāms, Kurzemes Humanitārā institūta vadošais pētnieks Dr. philol. Ieva Ozola, Liepājas Universitātes zinātnes prorektore

piemrare-4-konference-uzaicinajumsDownload