Latviešu godi Lejaskurzemē

Projekts “Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām”

1. meistarklase: “Vārdu došanas tradīcijas senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
LiepU KHI vadošā pētniece,
habil. Dr. philol. Benita Laumane

Nīcas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Laine Zeile)

2. meistarklase: “Krustabu tērpi senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
Liepājas muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Uļa Gintnere

LBJC “Vaduguns” bērnu folkloras kopa “Ķocis”
(vadītāja Solveiga Pētersone)

3. meistarklase: “Krustabu tradīcijas senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
LiepU KHI pētniece, Dr. philol. Daiga Straupeniece

Bārtas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Gunta Klievēna)

4. meistarklase: “Krustabu ēdieni senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
Rucavas tradīciju kluba vadītāja Sandra Aigare

Rucavas tradīciju klubs

5. meistarklase “Krustabu dziesmas un dejas senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
Sieviešu folkloras kopas “Atštaukas” vadītāja Ināra Kalnarāja

Sieviešu folkloras kopa “Atštaukas”

6. meistarklase: “Krustabu atainojums latviešu literatūrā”

Meistarklases vadītājs –
LiepU KHI vadošais pētnieks, Dr. philol. Edgars Lāms

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis