Skolēnu Lejaskurzemes daiļlasītāju konkurss

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts Letonikas V kongresa pasākuma ietvaros šī gada 23. oktobrī pirmoreiz organizēja skolēnu Lejaskurzemes daiļlasītāju konkursu „Piemares ļaudis un likteņi”. Tā mērķis bija pievērst skolu jauniešu uzmanību bagātajam Lejaskurzemes literatūras un valodas mantojumam, kā arī attīstīt nacionālās identitātes un piederības sajūtu Lejaskurzemes novadam. Skolēni izvēlējās daudzveidīgu repertuāru: Janas Egles, Ādolfa Gaujieša, Olafa Gūtmaņa, Mārtiņa Freimaņa, Egona Līva, Noras Kalnas, Ērika Kūļa, Mirdzas Ķempes, Zentas Mauriņas, Jāņa Petera, Māra Runguļa un Sandras Vensko darbus. Konkurss noritēja divās vecuma grupās. Žūrijas pienākumus veica neatkarīgie eksperti: retorikas mākslas speciāliste Sandra Okuņeva, dzejniece un dziesminiece Maija Kalniņa, kā arī jaunais, talantīgais Liepājas teātra aktieris Kaspars Kārkliņš. 10.–12. klašu grupā 1.vietu ieguva Liepājas 8. vidusskolas skolniece Elīne Demska. 8. –9. klašu grupā 1. vietu ieguva Grobiņas pamatskolas skolniece Lelde Cinovska. Viņas izpildītais Noras Kalnas darbs „Pa rucavnieciski” ar Rucavas pusei raksturīgo valodu saņēma žūrijas visaugstāko novērtējumu. Lelde, žūrijas locekļu uzrunāta, pēc divām dienām mēroja ceļu uz Liepāju vēlreiz, lai ar savu daiļlasītājas šarmu priecētu Letonikas V kongresa Liepājas konferences dalībniekus arī Liepājas muzejā. Šis konkurss apliecināja, ka Kurzemes Humanitārā institūta aktivitātes, rosinot skolu jaunatni pievērsties mūsu novada autoru daiļradei, ir vajadzīgs. Tāpat skolēnu pedagogi izteica vēlmi, lai šis konkurss kļūtu par tradīciju.

Konkursa rezultāti

10.–12. klašu grupā

1. vieta Elīne Demska (Liepājas 8.vidusskola)

2. vieta Anna Ignāte (J. Čakstes Liepājas 10. vidusskola)

3. vieta Anija Ķeizare (Liepājas Valsts tehnikums)

8. –9. klašu grupā

1. vieta Lelde Cinovska (Grobiņas pamatskola)

2. vieta Zane Kalniņa (Grobiņas pamatskola)

3. vieta Paula Rolava (Liepājas Raiņa 6. vidusskola)