2. meistarklase – Krustabu tērpi senatnē un mūsdienās

Meistarklases vadītāja –
Liepājas muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Uļa Gintnere

LBJC “Vaduguns” bērnu folkloras kopa “Ķocis”
(vadītāja Solveiga Pētersone)

 071120131108 071120131106 071120131105 071120131103071120131110