Letonikas lasījumi: Lejaskurzeme

2017. gada 23. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika Letonikas lasījumi, kur pētniecības fokusā bija Lejaskurzemes literatūra, valoda un folklora. Vispirms ar Letonikas pētījumiem un izdevumiem Liepājas Universitātē iepazīstināja zinātnes prorektore Ieva Ozola. Vēlāk ar saviem pētījumiem dalījās Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētnieki. KHI vadošais pētnieks Edgars Lāms dalījās pieredzē par Kurzemes literatūras pētniecību, atklājot daudzas spilgtas personības. KHI pētniece Daiga Straupeniece pētījumā “Būtiņģe un Sventāja Latvijas-Lietuvas pierobežā: vēsture, valoda, likteņi” atklāja latviešu kopienas lingvistiskās izmaiņas pēc 1921. gada 20. marta robežkonvencijas noslēgšanas. KHI zinātniskā asistente Karīna Krieviņa pētījumā “Ieskats Nīcas pagasta kapu kultūrvides tradīcijās” atklāja dažādo bēru rotājumu elementu, piemēram, zirgu ietērpa, skātera u. c., nozīmi un saistību ar Nīcas pagasta senajām tradīcijām un paražām.