Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā

Ir iznākusi pirmā grāmata par Sventājas un Būtiņģes izloksni – zinātniska monogrāfija “Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā”, kuru sarakstījusi Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece, Dr. philol. Daiga Straupeniece. Darbā analizētas valodas fonētiskās, gramatiskās, leksiskās parādības un atklātas kontaktvalodas izraisītās pārmaiņas triju paaudžu valodā. Tas ir nozīmīgs devums latviešu valodniecībā, jo ir pirmais pētījums valodniecībā par latviešu diasporas valodas stāvokli XXI gs. Lietuvas teritorijā. Būtiņģes un Sventājas latviešu valoda, būdama Latvijas vidusdialekta kursisko izlokšņu pēctece, ir unikāla XXI gs. latviešu izlokšņu mantojuma daļa. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.