Etnomedicīnas kongress Minhenē

No 10. līdz 12. maijam Minhenē notika Pasaules Etnomedicīnas un holistiskās medicīnas kongress. Jau piekto gadu Latviju šajā kongresā pārstāv KHI folkloras pētniece Dr. philol. Ieva Ančevska, saņemot uzaicinājumu no kongresa organizētājiem. Kongresā viņa piedalījās ar referātu par latviešu dziedināšanas tradīciju mūsdienās un diviem ziņojumiem darba grupās – par tradīcijas pārmantošanu un turpināšanu, kā arī par vārdformulu izmantošanu tautas ārstniecībā.

Šajā kongresā ik gadus tiekas pētnieki – etnologi, antropologi un medicīnas zinātņu pārstāvji, kā arī tradīciju pārzinātāji un turpinātāji no dažādām pasaules zemēm un tautām. Šī gada kongresā tika pārstāvētas gan dažādas Eiropas tradīcijas – no Austrijas, Šveices un Vācijas, gan arī Navaho cilts indiāņu (ASV) tradīcija, baškīru tradīcija, maori tradīcija no Jaunzēlandes, senās tradīcijas no Peru, Bolīvijas un Brazīlijas, kā arī daudzas citas. Kongresa dienās tiek meklētas kopīgās un atšķirīgās iezīmes dažādu tautu ārstniecībā, tiek apspriesti mūsdienu situācijai aktuāli dziedināšanas līdzekļi un veselības koncepcijas. Kongresa darba gaitā pētniekiem iespējams gūt idejas tālākiem tradīciju pētījumiem un sastapt sadarbības partnerus kopīgu projektu veidošanai.