Aizvadīts pirmais gads VPP projektā „Latviešu valoda” un LZP projektā „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”

2019. gada 1. decembrī apritēja gads, kopš KHI pētnieki iesaitījušies VPP projekta „Latviešu valoda” realizēšanā. Piecos apakšvirzienos piedalās 14 pētnieku. Pirmajā no trim projekta gadiem paveiktais atspoguļots apmēram 30 referātos, sagatavotas vairāk nekā desmit zinātnisku publikāciju (sk. https://www.liepu.lv/lv/1171/liepu-istenotas-programmas-un-projekti).

Savukārt LZP projektā „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā” aizvadītais gads nozīmē, ka jau puse no projektam atvēlētā laika ir pagājusi. Tajā iesaistījušies 4 KHI pētnieki, kuru veikums redzams 5 referātos un 4 rakstos (sk. https://www.liepu.lv/lv/1196/latviesu-zinatnes-valoda-intralingvala-aspekta).