Gada balva zinātnē par starpnozaru pētījumu

2019. gada 20. decembrī tika pasniegtas Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē. Starpnozaru pētniecībā balvu saņēma HMZF profesore Zanda Gūtmane par 2019. gadā publicēto monogrāfiju „Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā” (recenzija lasāma Scriptus Manet 10. numurā). Z. Gūtmanes devumu gada balvai izvirzīja KHI zinātniskā padome un kopsapulce. Formāli Z. Gūtmane nepieder nevienam zinātniskajam institūtam, bet noturīgā pētnieciskā interese un dažādu projektu atbalsts ir ļāvis daudzu gadu pētniecības darbu realizēt ļoti plašā monogrāfijā, kas izdota LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā.