Uzsākts starptautisks četru gadu projekts par akadēmisko rakstīšanu Baltijas valstīs

2020. gada janvārī uzsākts projekts „Akadēmiskā rakstīšana Baltijas valstīs: retoriskās struktūras kultūras un valodas aspektā” (Academic Writing in the Baltic States: Rhetorical Structures through culture(s) and languages), kura realizēšanā iesaitījusies arī Liepājas Universitāte (LiepU), projekta vadītāja ir KHI vadošā pētniece, profesore Diāna Laiveniece. Projekta iecere balstīta uz pieņēmumu, ka akadēmisko tekstu rakstīšanā pastāv kultūras atšķirības. Tādējādi dažādās valodās rakstīti teksti atšķiras ne tikai ar gramatiku un vārdu krājumu, bet arī ar informācijas strukturēšanas principiem, paša teksta struktūru un satura atklāšanas retoriskajiem paņēmieniem. Projekta mērķis ir kartēt akadēmiskās rakstīšanas tradīcijas igauņu, latviešu un lietuviešu valodā, kas atspoguļojas tekstu retoriskajās struktūrās, tādēļ tiek pētīti dažādi humanitāro un sociālo zinātņu teksti mikro un makro līmenī. Projekta rezultātus varēs izmantot akadēmiskās rakstīšanas mācīšanai un mācību materiālu izstrādei. Projekta galvenā virzītāja ir Tartu Universitāte (Igaunija), bet partneri ir Liepājas Universitāte, Viļņas Universitāte (Lietuva) un Bergenas Universitāte (Norvēģija). Projekta finansētājs ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta dotācija pētniecībai, bet ralizēšanas termiņš – 2023. gada decembris.