LiepU pētnieku grāmatas Latvijas Grāmatu izstādē

Starptautiskajā grāmatu un izdevniecību izstādē „Grāmata 2020”, kas notika 2020. gada 28. februārī – 1. martā Ķīpsalas izstāžu centrā, vienā no stendiem varēja aplūkot un iegādāties arī LiepU izdotās grāmatas. Stendu iekārtoja Kurzemes literātu apvienības, tostarp arī Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa (vadītāja Linda Zulmane). Rakstnieku saime galvenokārt piedāvāja daiļliteratūru, viņu grāmatām KHI varēja piepulcināt Jēkaba Rūsiņa dzejas izlasi „… atnāc, draugs, pretī man …” (2017). Bet galveno piedāvājuma klāstu no LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes (HMZF) un KHI veidoja zinātniskie izdevumi, kas pēdējos gados laisti klajā izdevniecībā „LiePA”. Visvairāk grāmatu uzrakstījusi KHI vadošā pētniece Benita Laumane, izstādē piedalījās viņas monogrāfijas „Jūra latviešu valodā un folklorā” (2013), „Vēju un vētru grāmata” (2015), „Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē” (2019). Valodniecības nozare tika pārstāvēta arī ar Birutas Petres vārdnīcu „Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi” (2018) un Daigas Straupenieces monogrāfiju „Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā” (2018). Literatūrzinātni pārstāvēja Edgara Lāma monogrāfija „Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki” (2017), bet teatroloģiju – Vēsmas Lēvaldes „Hamleta vārdi” (2017). Izstādē LiepU grāmatu galdu kuplināja arī vairāki izdevumi, kas veidoti kopdarbībā: kolektīvā monogrāfija „Bārtas dzīpari” (2017), rakstu krājums „Piemares ļaudis un likteņi” (2019), humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls „Scriptus Manet” (2018, 2019). Par LiepU grāmatu piedāvāšanu parūpējās KHI un HMZF ļaudis, bet visas trīs dienas interesentus uzklausīja un apkalpoja Paula Sekača un Inese Ansule. Bez izdevniecībā „LiePA” izdotajām grāmatām mūsu pētnieku darbi tiek publicēti arī citās izdevniecībās, izstādē piedalījās HMZF profesores Zandas Gūtmanes monogrāfija „Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā” (2019), ko izdevis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, un divas apgādā „Zinātne” izdotas grāmatas – KHI vadošās pētnieces Daces Markus monogrāfija „Prognozējamā neprognozējamība” (2018) un izstādes lielākais jaunums KHI pētnieces Ievas Ančevskas monogrāfija „Latviešu dziedināšanas tradīcija” (2020), ko atvēra tieši izstādes laikā.

Stends „Ekstra vērtie kurzemnieki”, kurā savu piedāvājumu izstādē „Grāmata 2020” prezentēja arī Liepājas Universitāte. Foto Paula Sekača
Izstādes apmeklētājus sagaida (no labās) – 1. Linda Zulmane, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja, 2. Ligita Paegle, rakstniece, 3. Inese Ansule, HMZF lietvede, 4. Paula Sekača, KHI sekretāre, 5. Gunita Lagzdiņa, rakstniece. Foto Arturs Medveckis