Grāmatas „Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē” atvēršana

11. jūnijā LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē notika KHI vadošās pētnieces Benitas Laumanes monogrāfijas „Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē” atvēršana. Ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus vīrusa izplatības dēļ, uz tikšanos ar grāmatas autori bija ieradušies draugi, rakstnieku savienības biedri, muzeju un bibliotēku ļaudis, Liepājas Kultūras pārvaldes pārstāvji, arī kolēģi no KHI un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta. Autore pateicās visiem, kas iesaistījušies grāmatas tapšanas procesā – iedvesmotājiem un zinātniskajiem recenzentiem, teksta pārrakstītājiem, rediģētājiem un tulkotājiem, fotogrāfiju autoriem, projekta veidotājiem un finansiālajiem atbalstītājiem, arī karšu veidotājai, māksliniekam un izdevniecības vadītājai.

Monogrāfija par zvejasrīku nosaukumiem latviešu valodā turpina pieredzes bagātās pētnieces sagatavoto izdevumu klāstu ar jūru, zvejniecību, zivīm, vējiem un citām dabas parādībām saistītās leksikas izpētē: „Zivju nosaukumi latviešu valodā” (1973), „Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē” (1987), „Zeme, jūra, zvejvietas” (1996), „Smalki lija zelta lietus” (2005), „Kāja un mārkāja” (2011), „Jūra latviešu folklorā” (2013), „Vēju un vētru grāmata” (2015). Jaunās grāmatas „Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē” mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par tradicionālās jūras zvejniecības leksikas veidošanos un lietošanu latviešu valodā – semantiskā, cilmes, ģeolingvistiskā un funkcionālā aspektā.

Klātesošie izteica apbrīnu par autores neatlaidību, čaklumu un mērķtiecību, jo, neskatoties uz cienījamo gadu nastu, aizvadītajā desmitgadē ir izdotas četras monogrāfijas. B. Laumane ar tikšanās dalībniekiem runāja par savu pētnieces ikdienu, par darba režīmu, par prasīgumu pret sevi un citiem un beigās noteica: „Grūtums ir aizmirsts, ir gandarījums un sajūta, ka pienākums izpildīts.”

Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns, sveicot autori, runāja par to, ka šādu izdevumu atbalstīšana ir Kultūras pārvaldes projektu konkursa goda lieta, jo tie bagātina Liepājas kultūrtelpu un veicina Liepājas Universitātes īpašā rokraksta atpazīstamību Latvijas pētniecības vidē.

Grāmata izdota Liepājas Universitātes izdevniecībā „LiePA” (vadītāja Inga Ronče), tās pievilcību sekmē mākslinieka Ulda Baltuta gaumīgais noformējums. Izdošanu atbalstījusi Liepājas Universitāte, Liepājas Kultūras pārvalde, Latvijas Rakstnieku savienība, Valsts pētījumu programmas projekts „Latviešu valoda”.

Benita Laumane, gandarīta par paveikto – monogrāfiju „Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē”, gaida tikšanos ar lasītājiem. Foto Ģirts Gertsons