Liepājas atskaņotājmākslas vēsture iegūst plašu rezonansi

2019. gada nogalē sabiedriskā fonda „Uniting History”, Liepājas simfoniskā orķestra un koncertzāles „Lielais dzintars” pārstāvji piedāvāja LiepU noslēgt līgumu par Liepājas simfoniskā orķestra vēstures izpēti, fokusējoties uz starpkaru periodu un orķestra mūziķu likteņiem Otrajā pasaules karā. Balstoties uz iepriekšējo sadarbību, pētījumā tika iesaistīta KHI pētniece Vēsma Lēvalde, kas 2018.–2019. gadā izstrādāja „Lielā dzintara” reprezentācijas grāmatas koncepciju un saturu. Lai nodrošinātu pētījuma kvalitāti ne tikai kultūrvēsturiskā, bet arī muzikoloģijas aspektā, projektā tika iesaistīta profesore, kordiriģente un pedagoģe Ilze Valce. Līgums paredzēja trīs mēnešus ilgu pētniecības laiku. Pirmie pētījuma rezultāti tika izklāstīti LiepU konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” 2020. gada 5.–6. martā. Sākotnēji pētījuma rezultātus bija plānots izmantot izstādē, kas kuplinātu Pēterburgas simfoniskā orķestra koncertu Liepājā, taču pandēmijas dēļ tika atcelts gan koncerts, gan izstāde. Ārkārtas stāvoklis valstī apgrūtināja pētniecisko darbu, tomēr V. Lēvalde sagatavoja zinātnisku publikāciju „Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem”, kas tiks publicēta 2021. gadā. Pētījuma gaitā atklājās jauni, līdz šim zinātniski neanalizēti vai pat nezināmi fakti mūzikas vēsturē, uz to norādīja arī zinātniskā raksta recenzents Arnolds Klotiņš. Līdzās materiālu izpētei valsts un mūzikas iestāžu arhīvos pētnieces sadarbojās arī ar Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva darbiniecēm, iegūstot unikālus biogrāfiskus datus par vairākiem Liepājas mūzikas un teātra vēsturē nozīmīgiem cilvēkiem. Projekta noslēgumā fonda „Uniting History” pārstāvji nolēma pētījuma rezultātus apkopot videomateriālā, kas vienlaikus kalpotu arī kā Liepājas simfoniskā orķestra reprezentācijas materiāls. Savukārt koncertzāles vadība uzaicināja abas pētnieces paplašināt pētāmo tematu un sagatavot publiskus pirmskoncerta lasījumus koncertzāles „Lielais dzintars” piecu gadu jubilejas sarīkojumos. 2020. gada 30. un 31. oktobrī „Lielā dzintara” kamerzālē notika I. Valces un V. Lēvaldes lasījums „Liepājas kultūras akvarelis. Ceļš mūzikā līdz „Lielajam dzintaram””. Pētījums par atskaņotājmākslinieku, diriģentu un mecenātu likteņiem tika papildināts ar ieskatu Liepājas vēsturiskajās kultūrvietās, balstoties uz arhīvu materiāliem un 18.–20. gadsimta publicistiku. Lasījumi ir nofilmēti, ieraksts pieejams LiepU mācību un pētnieciskiem nolūkiem. Daļa materiālu publicēti interneta portālā irliepaja.lv, par pētījumu ieinteresējusies arī žurnāla „Ilustrētā Pasaules Vēsture” redakcija. Abas pētnieces apsver iespēju sagatavot projekta pieteikumu, lai turpinātu darbu un izveidotu monogrāfiju par Liepājas atskaņotājmākslas vēsturi, ietverot simfoniskā orķestra, operas, teātra un mūzikas izglītības tradīciju.