Sveicam Gada liepājnieces – Zandu Gūtmani un Lindu Zulmani

Liepājas pilsētas domes ikgadējā apbalvojuma „Goda un gada liepājnieks” ceremonija 2020. gadā nenotika kā parasti, jo ārkārtas situācija vīrusa dēļ neļāva pulcēties Liepājas dzimšanas dienas svinībās. Klātienes sveicieni izpalika, bet KHI kolektīvs īpaši priecājas par HMZF divām kolēģēm, kas ieguva goda nosaukumu „Gada liepājnieks 2019”. HMZF profesorei un dekānei Zandai Gūtmanei goda nosaukums piešķirts par ieguldījumu LiepU humanitāro un mākslas zinātņu studiju un pētniecības attīstīšanā, kā arī izdoto pētījumu „Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā”. Z. Gūtmane ir KHI zinātniskās padomes locekle, tādējādi piedalās visu ar zinātni un pētniecību saistīto jautājumu izskatīšanā, nodrošinot fakultātes un institūta darbības saskaņošanu. Savukārt HMZF lektorei Lindai Zulmanei goda nosaukums piešķirts kā Latvijas Rakstnieku savienības valdes loceklei un Liepājas nodaļas vadītājai, arī kā Piejūras pilsētu literārās akadēmijas koordinatorei Kurzemē. Pašvaldība novērtējusi L. Zulmanes iniciatīvu un personīgo ieguldījumu Liepājas literātu darbu izdošanā 2019. gadā un literārās dzīves veicināšanu Liepājā. Sadarbība ar Rakstnieku savienības Liepājas nodaļu izvērtusies ļoti cieša ne tikai fakultātei, bet arī institūtam, piemēram, projektu pieteikumu sagatavošanā un to realizēšanā.