Muzikologs Arnolds Klotiņš atzinīgi novērtē LiepU pētījumu Liepājas mūzikas vēsturē

„Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs” (2021. gada 75. sējuma 2. numurā) ir publicēts muzikologa Arnolda Klotiņa raksts „Top Liepājas mūzikas vēsture”, kurā ir atzinīgi novērtēts KHI pētnieces Vēsmas Lēvaldes un profesores Ilzes Valces ieguldītais darbs Liepājas mūzikas vēstures izpētē. A. Klotiņš uzsvēris, ka pētījums ir ievirzīts plašā gultnē, jo tiek veikta visu agrāk publicēto faktu pārbaude un trūkstošo datu izpēte: arhīva materiāli, fotogrāfijas, personu biogrāfijas, notikumu un vietu apraksti. Ar izpētes rezultātiem var iepazīties konferenču ziņojumos un zinātniskās publikācijās, brīvpieejas video prezentācijā, videofilmā „Liepājas simfoniskais orķestris – ceļš mūzikā”, koncertzāles „Lielais dzintars” lekcijā (rakstam pievienotas norādes uz visiem šiem resursiem). Muzikologs aicina izpēti turpināt, gan ejot dziļumā – veicot analītisku darbu cēloņu un kontekstu skaidrojumā, gan vēršoties plašumā – aptverot arī kormūziku un citus mūzikas veidus un žanrus. Raksta autors norāda: „Enerģiski iesāktais Liepājas mūzikas vēstures fundamentālais pētījums noteikti turpināms.”

Sk.: http://www.lasproceedings.lv/notikumi-zinatnes-dzive-lza-vestis-a-dala-2021-gads-75-sejums-2-numurs/