Gada balva zinātnē 2021 – diviem KHI pētniekiem

2022. gada 8. februārī Liepājas pilsētas domē tika pasniegtas Gada balvas zinātnē 2021. Divi no četriem laureātiem bija pētnieki no Kurzemes Humanitārā institūta.

Galveno balvu pasniedza KHI vadošajam pētniekam Dr. philol. Edgaram Lāmam par ilggadēju pētniecisko darbu reģionālistikā, atklājot un popularizējot novadnieka Olafa Gūtmaņa atstāto daiļrades mantojumu. E. Lāms sadarbībā ar O. Gūtmaņa ģimeni ir sakārtojis visus piecus kopoto rakstu sējumus, ko izdevusi Liepājas Universitāte (2006–2012). E. Lāms ir autors ne tikai visu sējumu priekšvārdiem, bet arī vairākām publikācijām periodikā un zinātnisko rakstu krājumos, kur atklāta izcilā novadnieka identitātes, filozofijas un valodas būtība. 2021. gadā Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārajā institūtā izdota E. Lāma monogrāfija “Kurzemes iekopšana. Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos”, kuras mērķis ir “veicināt atmiņas saglabāšanu par ievērojamu latviešu kultūras personību, aktivizēt O. Gūtmaņa atstātā literatūras mantojuma izmantojumu un apriti arī tagadnes un nākotnes kultūrprocesos”. Grāmatas atvēršanas svētki notika 2021. gada 24. septembrī Liepājas Latviešu biedrība namā.

Nominācijā “Gada promocijas pētījums” balvu saņēma Ph. D. Sigita Ignatjeva par novatorisku un starpdisciplināru pētījumu tulkojumzinātnē “Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna “Uliss” tulkojums latviešu valodā”. S. Ignatjevas darbs tiek uzskatīts par Latvijā unikālu pētījumu, kas padziļināti aplūko tulkojumstilistikā būtiskus jautājumus un risinājumus pasaules tautu valodu tulkošanas pieredzē. Pētījuma aktualitāte Latvijas humanitāro zinātņu pētniecības vidē tiek saistīta ar starpdisciplinaritāti – pētījums ir veikts tulkojumzinātnes, sastatāmās valodniecības un literatūrzinātnes saskares punktā, koncentrējoties uz tekstu kā lingvistiskas izpētes objektu. Pētījuma rezultāti publicēti 12 zinātniskajos rakstos Latvijā un ārzemēs. Promocijas darbs tika aizstāvēts 2021. gada 24. martā.