LiepU humanitāro zinātņu veiktais pētījums atzīts par vienu no nozīmīgākajiem 2013.gadā

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un pētniecības centru priekšlikumus, nosaukusi pašus nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2013. gadā. Par vienu no četriem aizvadītā gada teorētisko pētījumu sasniegumiem atzīta Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta vadošās pētnieces Dr.habil.philol. Benitas Laumanes monogrāfija «Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts». Laureātu apbalvošana notika 8. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā.

IMG_2754IMG_2755IMG_2806

 

Meistarklase par krustabu dziesmām un dančiem

LiepU Kurzemes Humanitārais institūts aicina uz meistarklasi „Krustabu dziesmas un danči senatnē un mūsdienās”, kas notiks 16. janvārī pl. 15.00 folkloras centrā „Namīns” (Bāriņu ielā 32). Meistarklases vadītāja Ināra Kalnarāja kopā ar folkloras kopas „Atštaukas” dalībniecēm izdziedās krustabu dziesmas, atainojot tajās visu krustabu rituālu. Ikvienam interesentam būs iespēja dziedāt līdzi un iekustināt kāju raitā dejas solī.

Meistarklase notiek projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” ietvaros, ko atbalsta Kurzemes Kultūras programma.

 

Ieeja – bez maksas.

Meistarklase par krustabu mielastu

LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā (Kūrmājas prospekts 13) 13. decembrī pl. 14.00 notiks meistarklase „Krustabu mielasts senatnē un mūsdienās”.

Šīs meistarklases vadītāja būs Lejaskurzemes garšu speciāliste un tradicionālās kultūras entuziaste Sandra Aigare, kura stāstīs par vienu no krustabu senajām tradīcijām – ātro mielastu, kad galdā tika celti tikai balti ēdieni. Senči ticēja, ka tas nodrošina bērniņam labu un gaišu dzīvi. Tāpat ātrā mielasta laikā jāzina, kā uzvesties, lai bērniņš būtu čakls un dižens, lai tam izaugtu līdzeni zobi utt. Pasākumu kuplinās arī citas atraktīvās Rucavas sievas ar dziesmām un stāstiem par Rucavas pusei raksturīgiem ēdieniem.

Meistarklase notiek projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” ietvaros, ko atbalsta Kurzemes Kultūras programma.

Ieeja – bez maksas.

Meistarklase par krustabu tradīcijām

Kurzemes Humanitārajā institūtā jau notikušas vairākas meistarklases par latviešu krustabām. Vai zināt, ka agrāk ģimenē divām māsām varēja būt ne tikai viens uzvārds, bet arī vārds? Tā varēja notikt, ja abām meitenēm par krustmāti ņēma kūmu, kurai bija viens un tas pats vārds (Anna, Katrīna, Margieta u.c.), jo bērni tika saukti savas kūmas vārdā. Vai zināt, ka krustabās dižā kūma vilka divus brunčus, sedza vairākas villaines jeb „pakuplāk ģērbās”, jo tādējādi gribēja nodrošināt sava krustāmā bērna pārticību un labu dzīvi? Tikpat svarīgi ir arī citi krustabu rituāli, piemēram, pādes dīdīšana un pādes veltīšana. LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā (Kūrmājas prospekts 13)       21. novembrī notiks meistarklase „Krustabu tradīcijas senatnē un mūsdienās”, kurā Bārtas etnogrāfiskais ansamblis rādīs pādes dīdīšanas rituālu, savukārt Dr. philol. Daiga Straupeniece, LiepU KHI pētniece, stāstīs, kā senās krustabu tradīcijas tiek saglabātas un ievērotas mūsdienās. Meistarklase notiek projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” ietvaros, ko atbalsta Kurzemes Kultūras programma.

Ieeja – bez maksas.

Meistarklase par krustabu goda drānām

Krustabas ir vieni no svarīgākajiem cilvēka mūža godiem. Kā krustabās saposās kurzemnieki – dižās kūmas un mazās kūmas? Kā dižajam notikumam tika saposta pāde? Vai vilka caunu cepurīti un pelēkus svārkus, kā teikts Gaviezē pierakstītajā tautasdziesmā? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim Kurzemes Humanitārā institūta rīkotajā meistarklasē „Krustabu tērpi senatnē un mūsdienās”, kas notiks 7. novembrī plkst. 15.00 LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā (Kūrmājas prospekts 13). Par meistarklases vadītāju ir uzaicināta Liepājas muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Uļa Gintnere. Tāpat muzicēs Liepājas bērnu un jaunatnes centra „Vaduguns” folkloras kopa „Ķocis” (vadītāja Solveiga Pētersone). Meistarklase notiek projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” ietvaros, ko atbalsta Kurzemes Kultūras programma.

Ieeja – bez maksas.

Skolēnu Lejaskurzemes daiļlasītāju konkurss

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts Letonikas V kongresa pasākuma ietvaros šī gada 23. oktobrī pirmoreiz organizēja skolēnu Lejaskurzemes daiļlasītāju konkursu „Piemares ļaudis un likteņi”. Tā mērķis bija pievērst skolu jauniešu uzmanību bagātajam Lejaskurzemes literatūras un valodas mantojumam, kā arī attīstīt nacionālās identitātes un piederības sajūtu Lejaskurzemes novadam. Skolēni izvēlējās daudzveidīgu repertuāru: Janas Egles, Ādolfa Gaujieša, Olafa Gūtmaņa, Mārtiņa Freimaņa, Egona Līva, Noras Kalnas, Ērika Kūļa, Mirdzas Ķempes, Zentas Mauriņas, Jāņa Petera, Māra Runguļa un Sandras Vensko darbus. Konkurss noritēja divās vecuma grupās. Žūrijas pienākumus veica neatkarīgie eksperti: retorikas mākslas speciāliste Sandra Okuņeva, dzejniece un dziesminiece Maija Kalniņa, kā arī jaunais, talantīgais Liepājas teātra aktieris Kaspars Kārkliņš. 10.–12. klašu grupā 1.vietu ieguva Liepājas 8. vidusskolas skolniece Elīne Demska. 8. –9. klašu grupā 1. vietu ieguva Grobiņas pamatskolas skolniece Lelde Cinovska. Viņas izpildītais Noras Kalnas darbs „Pa rucavnieciski” ar Rucavas pusei raksturīgo valodu saņēma žūrijas visaugstāko novērtējumu. Lelde, žūrijas locekļu uzrunāta, pēc divām dienām mēroja ceļu uz Liepāju vēlreiz, lai ar savu daiļlasītājas šarmu priecētu Letonikas V kongresa Liepājas konferences dalībniekus arī Liepājas muzejā. Šis konkurss apliecināja, ka Kurzemes Humanitārā institūta aktivitātes, rosinot skolu jaunatni pievērsties mūsu novada autoru daiļradei, ir vajadzīgs. Tāpat skolēnu pedagogi izteica vēlmi, lai šis konkurss kļūtu par tradīciju.

Konkursa rezultāti

10.–12. klašu grupā

1. vieta Elīne Demska (Liepājas 8.vidusskola)

2. vieta Anna Ignāte (J. Čakstes Liepājas 10. vidusskola)

3. vieta Anija Ķeizare (Liepājas Valsts tehnikums)

8. –9. klašu grupā

1. vieta Lelde Cinovska (Grobiņas pamatskola)

2. vieta Zane Kalniņa (Grobiņas pamatskola)

3. vieta Paula Rolava (Liepājas Raiņa 6. vidusskola)