Meistarklase par krustabu goda drānām

Krustabas ir vieni no svarīgākajiem cilvēka mūža godiem. Kā krustabās saposās kurzemnieki – dižās kūmas un mazās kūmas? Kā dižajam notikumam tika saposta pāde? Vai vilka caunu cepurīti un pelēkus svārkus, kā teikts Gaviezē pierakstītajā tautasdziesmā? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim Kurzemes Humanitārā institūta rīkotajā meistarklasē „Krustabu tērpi senatnē un mūsdienās”, kas notiks 7. novembrī plkst. 15.00 LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā (Kūrmājas prospekts 13). Par meistarklases vadītāju ir uzaicināta Liepājas muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Uļa Gintnere. Tāpat muzicēs Liepājas bērnu un jaunatnes centra „Vaduguns” folkloras kopa „Ķocis” (vadītāja Solveiga Pētersone). Meistarklase notiek projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” ietvaros, ko atbalsta Kurzemes Kultūras programma.

Ieeja – bez maksas.

Skolēnu Lejaskurzemes daiļlasītāju konkurss

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts Letonikas V kongresa pasākuma ietvaros šī gada 23. oktobrī pirmoreiz organizēja skolēnu Lejaskurzemes daiļlasītāju konkursu „Piemares ļaudis un likteņi”. Tā mērķis bija pievērst skolu jauniešu uzmanību bagātajam Lejaskurzemes literatūras un valodas mantojumam, kā arī attīstīt nacionālās identitātes un piederības sajūtu Lejaskurzemes novadam. Skolēni izvēlējās daudzveidīgu repertuāru: Janas Egles, Ādolfa Gaujieša, Olafa Gūtmaņa, Mārtiņa Freimaņa, Egona Līva, Noras Kalnas, Ērika Kūļa, Mirdzas Ķempes, Zentas Mauriņas, Jāņa Petera, Māra Runguļa un Sandras Vensko darbus. Konkurss noritēja divās vecuma grupās. Žūrijas pienākumus veica neatkarīgie eksperti: retorikas mākslas speciāliste Sandra Okuņeva, dzejniece un dziesminiece Maija Kalniņa, kā arī jaunais, talantīgais Liepājas teātra aktieris Kaspars Kārkliņš. 10.–12. klašu grupā 1.vietu ieguva Liepājas 8. vidusskolas skolniece Elīne Demska. 8. –9. klašu grupā 1. vietu ieguva Grobiņas pamatskolas skolniece Lelde Cinovska. Viņas izpildītais Noras Kalnas darbs „Pa rucavnieciski” ar Rucavas pusei raksturīgo valodu saņēma žūrijas visaugstāko novērtējumu. Lelde, žūrijas locekļu uzrunāta, pēc divām dienām mēroja ceļu uz Liepāju vēlreiz, lai ar savu daiļlasītājas šarmu priecētu Letonikas V kongresa Liepājas konferences dalībniekus arī Liepājas muzejā. Šis konkurss apliecināja, ka Kurzemes Humanitārā institūta aktivitātes, rosinot skolu jaunatni pievērsties mūsu novada autoru daiļradei, ir vajadzīgs. Tāpat skolēnu pedagogi izteica vēlmi, lai šis konkurss kļūtu par tradīciju.

Konkursa rezultāti

10.–12. klašu grupā

1. vieta Elīne Demska (Liepājas 8.vidusskola)

2. vieta Anna Ignāte (J. Čakstes Liepājas 10. vidusskola)

3. vieta Anija Ķeizare (Liepājas Valsts tehnikums)

8. –9. klašu grupā

1. vieta Lelde Cinovska (Grobiņas pamatskola)

2. vieta Zane Kalniņa (Grobiņas pamatskola)

3. vieta Paula Rolava (Liepājas Raiņa 6. vidusskola)

Latviešu godi Lejaskurzemē

Projekts “Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām”

1. meistarklase: “Vārdu došanas tradīcijas senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
LiepU KHI vadošā pētniece,
habil. Dr. philol. Benita Laumane

Nīcas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Laine Zeile)

2. meistarklase: “Krustabu tērpi senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
Liepājas muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Uļa Gintnere

LBJC “Vaduguns” bērnu folkloras kopa “Ķocis”
(vadītāja Solveiga Pētersone)

3. meistarklase: “Krustabu tradīcijas senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
LiepU KHI pētniece, Dr. philol. Daiga Straupeniece

Bārtas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Gunta Klievēna)

4. meistarklase: “Krustabu ēdieni senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
Rucavas tradīciju kluba vadītāja Sandra Aigare

Rucavas tradīciju klubs

5. meistarklase “Krustabu dziesmas un dejas senatnē un mūsdienās”

Meistarklases vadītāja –
Sieviešu folkloras kopas “Atštaukas” vadītāja Ināra Kalnarāja

Sieviešu folkloras kopa “Atštaukas”

6. meistarklase: “Krustabu atainojums latviešu literatūrā”

Meistarklases vadītājs –
LiepU KHI vadošais pētnieks, Dr. philol. Edgars Lāms

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis