KHI pētnieki

Literatūrzinātne

IMG_8741a (1)

Edgars Lāms, Dr. philol., vadošais pētnieks

edgars.lams@inbox.lv
Dzimšanas laiks
1958. gada 21. februāris
Dzimšanas vieta
Liepāja
Mācību iestādes
LZA A.Upīša valodas un literatūras institūts
Liepājas Pedagoģiskais institūts
Liepājas 5. vidusskola
Intereses
Literatūra

Anda Kuduma, pētniece

Anda Kuduma, Dr. philol., pētniece

andakuduma@inbox.lv
Dzimšanas laiks
1966. gada 21. marts
Dzimšanas vieta
Liepāja
Mācību iestādes
Latvijas Universitāte
Liepājas Universitāte
Liepājas Pedagoģiskais institūts
Liepājas 5. vidusskola
Intereses
Literatūra, literatūras metodika

IMG_8739a

Karīna Krieviņa, Mg. paed., zin. pētniece

sklase@inbox.lv
Dzimšanas laiks
1971. gada 18.oktobris
Dzimšanas vieta
Jēkabpils
Mācību iestādes
Liepājas Universitāte
Jēkabpils 1. vidusskola
Intereses
Literatūra, mūzika, futbols
Domugrauds
Tikai tas pieaugušais, kas saglabājis bērna dvēseli, ir īsts cilvēks. /Ē. Kestners./

Valodniecība

IMG_8738a

Benita Laumane,
Dr. philol., vadošā pētniece

Dzimšanas laiks
1937.gada 3. jūnijs
Dzimšanas vieta
Daugavpils
Mācību iestādes
Liepājas Pedagoģiskais institūts
Intereses
Latviešu dialektoloģija, onomastika; dialektālās leksikas izpēte cilmes, semantikas un areālā aspektā

Dace Markus, Dr. habil. philol., vadošā pētniece

markus@latnet.lv
Dzimšanas laiks
1950. gada 13. novembris
Dzimšanas vieta
Alūksnes rajona Mārkalnes ciemā
Mācību iestādes
Habilitācijas doktorantūra Viļņas Universitātē
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte
Alūksnes 1. vidusskola
Ziemeru pamatskola
Intereses
Pētnieciskās intereses – fonētika, fonoloģija, dialektoloģija, bērnu valoda.
Citas intereses – kalnu slēpošana, dejas, dzeja
Domugrauds
Mēdz sacīt, ka nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Nē, vislielākā kļūda ir neko nedarīt.

Ieva Ozola,
Dr. philol., pētniece

ieva.ozola@liepu.lv
Dzimšanas laiks
1960. gada 21. janvāris
Dzimšanas vieta
Limbaži
Mācību iestādes
Liepājas Pedagoģiskā augstskola: Dr. philol.,
disertācija “Vitrupes izloksnes divdabju sistēma un lietošanas tipi” (1996)
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte (1983)
Limbažu 1. vidusskola (1978)
Intereses
Pētnieciskās intereses: baltu valodas un to vēsture, latviešu valodas dialekti un to pārmaiņas.
Citas intereses: nesteidzīgas pastaigas dabā un pilsētvidē; aizrautīga daiļliteratūras lasīšana; runāšanās ar draugiem, tuviniekiem un domubiedriem.
Domugrauds
Ir brīnišķīgi, ka esmu piedzimusi un varu dzīvot šo dzīvi.

IMG_8734a

Daiga Straupeniece,
Dr. philol., pētniece

daiga.straupeniece@inbox.lv
Dzimšanas laiks
1970. gada 15. augusts
Dzimšanas vieta
Liepāja
Mācību iestādes
Liepājas Universitāte
Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Intereses
Dialektoloģija, valodu kontakti, etnolingvistika, latviešu diaspora
Domugrauds
Viss ir iespējams, ja tu tam tici.

IMG_8734a

Anita Helviga, Dr. philol., vadošā pētniece

anita.helviga@liepu.lv
Dzimšanas laiks
1965. gada 7. aprīlis
Dzimšanas vieta
Liepājas rajons
Mācību iestādes
Liepājas Universitāte
Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts
Nīcas vidusskola
Sikšņu pamatskola
Intereses
Literatūra, terminoloģija, leksikogrāfija, rokdarbi
Domugrauds
“Laime ir visu lietu kārtība, vairāk nekas” (pēc I. Ziedoņa).

Folkloristika

IMG_8749a

Ieva Ančevska, Dr. philol., pētniece

ieva25@inbox.lv
Dzimšanas laiks
1968. gada 25. jūnijs
Dzimšanas vieta
Talsi
Mācību iestādes
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (doktorantūras studijas)
Latvijas Universitātes Vēstures fakultāte
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte
Talsu 1. vidusskola
Intereses
Folkloristika, etnogrāfija, kultūras vēsture, etnomedicīna, kultūrantropoloģija, etimoloģija, valodu un tradīciju saiknes.
Domugrauds
Viss dzīvais (arī katrs no mums) atrodas nemitīgā mainībā un attīstībā.

IMG_8737a

Ieva Kaija Ozola, Mg. philol., zin. asistente

Dzimšanas laiks
1988. gada 27. jūnijā
Dzimšanas vieta

Aizpute
Mācību iestādes
Liepājas Universitāte
Intereses
Folklora, tradīciju un paražu mainīgums.
Domugrauds
Dzīve ir jādzīvo, nevis jāpavada.

Teātris

IMG_8749a

Vēsma Lēvalde, Dr. art., vadošā pētniece

vlevalde@gmail.com
Dzimšanas laiks
1961. gada 14. septembris
Dzimšanas vieta
Aizpute
Mācību iestādes
Latvijas Universitāte (Teātra un kino teorija un vēsture)
Liepājas Universitāte (Rakstniecības studijas)
Latvijas Valsts universitāte (Latviešu valoda un literatūra)
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Intereses
Teātra vēsture, teksta interpretācija teātrī, klasikas iestudējumi laikmeta kontekstā, aktuālie teātra procesi
Domugrauds
“Aktieri ir laikmeta spogulis.” Viljams Šekspīrs.